Kind en jeugd

Kind en jeugd
Kortdurende psychologische EMDR-behandeling, voor kinderen en jongeren

Stel je voor…

 • Er is iets ingrijpends gebeurd in het leven van je zoon/dochter.
 • Deze gebeurtenis kun je (haast) traumatisch noemen. Het kan om iets eenmaligs gaan, maar ook om iets wat langer geduurd heeft, zoals gepest worden.
 • Je vermoedt dat dit een grote impact heeft op zijn/haar welbevinden. Je zoon/dochter heeft er last van en hij/zij is sindsdien veranderd of heeft klachten.
 • Je maakt je daardoor zorgen over de invloed hiervan op de ontwikkeling van je zoon/dochter.
 • Je wil graag dat dit trauma opgeruimd wordt, zodat het zijn/haar verdere ontwikkeling niet gaat belemmeren.
 • Voor ‘de rest’ gaat het eigenlijk best goed met je kind op de verschillende levensgebieden (school, vrije tijd, contact met leeftijdgenootjes, enz.). Je hebt daar geen verdere grote zorgen/vragen over.
 • Je vermoedt dat het weer goed met je zoon/dochter zal gaan als het trauma/ingrijpende gebeurtenis opgeruimd zou zijn.

Opruimen is mogelijk!

Als een kind (en ook een volwassenen) iets ingrijpends meemaakt in zijn/haar leven, dan sla je die herinnering op in je brein en in je lijf. Alles wat je ziet, voelt, denkt, hoort, ruikt, proeft wordt opgeslagen in je hoofd, maar ook in je lijf. Als dit verwerkingsproces stroef verloopt, dan kunnen er klachten ontstaan.

De eerste levensjaren zijn erg belangrijk voor de gehechtheidsontwikkeling van een kind (met name de eerste vier jaar), dus het is erg belangrijk dat het met je zoon/dochter snel weer beter gaat. De klachten waar kinderen last van hebben als ze iets ingrijpend meegemaakt hebben, hangen af van de leeftijdsfase van het kind.

Veel genoemde klachten bij kinderen zijn: ongewenste herinneringen; veel er aan terugdenken en dat niet kunnen stoppen; plekken/personen vermijden; piekeren; prikkelbaarheid; somberheid; spanningen; onrust; slechte concentratie; vergeetachtigheid; slecht slapen; negatief zelfbeeld; angsten; leerproblemen; pestervaringen enz.

Van deze klachten kan een kind zelf last hebben, maar de omgeving ook. Bijvoorbeeld dat je als ouder merkt dat je kind prikkelbaar is. Of een leerkracht geeft aan dat je kind niet meer zo goed kan opletten in de klas. Het is belangrijk om een dergelijk trauma snel op te ruimen, zodat de ontwikkeling van je kind niet stagneert.

Wat is er nodig?

Praten over deze gebeurtenissen of angsten gaat vaak niet, omdat kinderen te jong zijn of het er juist niet over willen hebben. Vervelende herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen wel opgeruimd worden. Dit kan zelfs al bij hele jonge kinderen, die nog niet kunnen navertellen wat er is gebeurd (pre-verbaal trauma, wordt dit genoemd).

Op een dieper liggend (onbewust) niveau kunnen de herinneringen, angsten of andere emoties opgeruimd worden. Dit klinkt heel zweverig, maar dat is het niet.

Een krachtige methode die ik hierbij heel vaak inzet is EMDR. Daarmee help ik je kind om de herinnering, het negatieve gevoel en eventuele (negatieve) gedachten op te ruimen en in positieve zin te veranderen. De herinnering is daarna nog steeds op te halen uit het geheugen, maar de emotionele lading is weg. Ik werk met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en doe ook pre-verbaal-trauma behandeling.

Zo is het straks

Na afloop van alle EMDR-sessies zijn het niet alleen de kinderen, maar ook ouders die veranderingen opmerken. Kinderen geven aan dat ze niet meer mee zo bezig zijn met terugdenken aan de gebeurtenis. Daardoor neemt vermijding. Allerlei klachten nemen af, zoals angsten, prikkelbaarheid en afleidbaarheid. Vaak komt de ontwikkeling op verschillende levensgebieden weer op gang. Veel ouders geven aan dat hun kind zich weer gedraagt als ‘ vanouds’ . Regelmatig hoor ik dat het zelfs veel beter met hen gaat, dat de kinderen flinke ontwikkelingsprongen maken.

Hoe ga ik je kind (en jou) helpen?

Je meld je kind bij me aan. Als je vergoeding wenst is het belangrijk om vooraf te overleggen met de huisarts over een verwijzing.

Na aanmelding plannen we een  intake om samen zicht te krijgen op de ontwikkeling van je kind, welke ingrijpende gebeurtenissen plaats gevonden hebben, wat de klachten en problemen zijn die jullie ervaren en de doelen/wensen voor de behandeling. Deze intake kan persoonlijk in mijn praktijk maar ook online via beeldbellen.

Tijdens de intake plannen we op zo kort mogelijke termijn een aantal EMDR-opruim-sessies. Vaak zijn 3 tot 5 sessies al voldoende. Ook dit kan volledig online.

Na de intake ontvang je online uitleg over het traject: wat gaan we doen; welke effecten kun je verwachten, waar moeten jullie rekening mee houden, enz., zodat je een goede indruk hebt van het traject.

Een EMDR-opruim-sessie voor kinderen/jongeren is een afspraak in mijn praktijk of via beeldbellen van ongeveer 30 tot 45 minuten, waarin we vervelende gebeurtenissen gaan opruimen en zodat kinderen die los kunnen laten. Ik zet vooral EMDR technieken in. Bij kinderen jonger dan 6 jaar, mag je daar als ouder bij zijn, als co-therapeut. 

In de weken erna volgt een online follow-up om te kijken hoe het met je kind gaat.

Indien nodig volgt een laatste opruim-sessie en wordt dit weer online opgevolgd om te kijken hoe het gaat. 

Tussentijds kun je me berichten sturen via een beveiligd platform of vragen stellen via telefoon of beeldbellen.

Na de EMDR-opruim-sessies gaan de klachten meestal helemaal over. Ouders en kinderen merken dat ze weer op eigen kracht verder kunnen. Dan wordt het traject afgerond.

Toelichting

Veel psychologenpraktijken hebben enkele weken of maanden wachttijd, doordat er veel mensen met klachten zijn en er een tekort aan psychologen is. Na de wachttijd volgt een intakegesprek en daarna start de behandeling, waarbij je eens per week/twee weken naar je psycholoog toe gaat. Een dergelijk traject duurt (inclusief wachttijd) enkele maanden. Ook ik had in de afgelopen jaren steeds een vrij lange wachttijd.

Sinds januari 2020 werk ik anders, om snellere en betere psychologische hulp te bieden. Ik maak gebruik van de uitgebreide mogelijkheden om mensen via internet te helpen. Persoonlijk contact vind ik erg belangrijk. In alle trajecten hebben we een aantal persoonlijke gesprekken in mijn praktijk of via beeldbellen. Wat jij het prettigste vind. Mijn praktijkruimte is aan huis, midden in een prettige, rustige woonwijk.

De vervolgafspraken daarna kunnen ook via beeldbellen, chatberichten of telefonisch als dat makkelijker voor jullie is. Ik probeer om direct na aanmelding een intake in te plannen en snel te starten met de kortdurende psychologische EMDR-behandeling.

Dit aanbod is niet passend bij je zoon/dochter, als…

 • er sprake is van ernstige jeugdtrauma’s, zoals lichamelijk-, geestelijk- of seksueel misbruik. Als dat gebeurd is, gun ik jullie daar hulp bij. Vaak is er dan meer psychologische hulp nodig, dan hetgene wat ik jullie kan bieden. Mijn advies is om contact op te nemen met je huisarts om te overleggen waar je terecht kunt voor hulp.
 • er sprake is van problemen/zorgen op meerdere levensgebieden, bijvoorbeeld als je kind somber is en er problemen zijn op school of met leeftijdgenoten en er thuis ook dingen spelen. Als dat zo is, dan zal het kortdurende traject te kort zijn. Mijn advies is om dan op zoek te gaan naar een praktijk die een langerdurend traject kan aanbieden.
 • je geen toegang hebt tot internet om de online vragenlijsten in te vullen en online met me te communiceren bijvoorbeeld via beeldbellen.
 • het met jou als ouder helemaal niet goed gaat. Tijdens de EMDR-sessies gebeurt het vaak dat de klachten van kinderen tijdelijk toenemen. Doel van de behandeling is dat de klachten uiteindelijk helemaal verdwijnen. Maar soms duurt dat even wat langer. Dit moet je als ouder of als gezin kunnen opvangen. Heb je zelf te veel eigen klachten, dan is dat lastig als ouder om dit op te vangen. Als dat zo is, is mijn advies om met de huisarts te overleggen welke hulp voor jullie gezin passend is.

Op basis van de vragenlijst en het intakegesprek maak ik een inschatting van de ernst van de klachten en de hulpvraag. Als de hulpvraag niet passend is bij mijn praktijk (bijvoorbeeld omdat de problematiek te complex is voor mijn solopraktijk in de Basis GGZ), dan schrijft mijn beroepscode voor dat ik je terugverwijs naar de huisarts.

De investering

De duur en kosten van dit traject hangen af van de ernst van de klachten van je kind. Ik bied alleen kortdurende trajecten voor kinderen en jongeren. Er zijn veel mogelijkheden voor vergoeding. Kijk hier naar de tarieven en vergoedingen: https://degeluksboom.nl/algemene-informatie/financiele-voorwaarden/.