Disclaimer

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het belangrijk dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn. Formeel gezien, moet je hier van op de hoogte zijn voordat we starten met een traject. Op deze pagina lees je disclaimer, zodat je op de hoogte bent van mijn en jouw verantwoordelijkheid.

DISCLAIMER

www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl

Ik, Elles Boudewijns-Peeters heb met uiterste zorgvuldigheid mijn aanbod vorm gegeven op de websites www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl. In deze deze disclaimer wil ik je wijzen op jouw en mijn verantwoordelijkheid. In onze samenwerking gaat het er natuurlijk om dat jij en ik goed kunnen samenwerken, dat de afspraken helder zijn en we elkaar vertrouwen. 

Je bent als klant zelf verantwoordelijk als je besluit om deel te nemen aan de online programma’s of trainingen. Ik heb de content met uiterste zorgvuldigheid ontwikkeld, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring met mentale gezondheid, psychologie en geluksbevordering. 

De inhoud van de online trainingen, cursussen, audio’s, video’s of andere content zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, psycholoog of psychiater of als vervanging voor GGZ-zorg. Indien je onder behandeling staat van een psycholoog, psychiater of andere (para)medici is het aangeraden de adviezen van die deskundige op te volgen. Als er sprake is van psychiatrische problematiek, dan wordt je geacht je te laten behandelen in de GGZ. Indien je toch start met een online cursus of programma, dan adviseer ik je om dit te bespreken met de behandelend arts. Heb je last van suicidale klachten, dan adviseer ik je met klem om medische zorg in te schakelen en contact te zoeken met je huisarts.

Het gebruik van een cursus, training, webminars, workshops en (online) sessies en eventuele beslissingen die je neemt, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Ik, Elles Boudewijns aanvaard hierin geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van een online cursus, workshop, training, webminar of individuele sessies. Deelname valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de cursussen en trainingen zijn gebaseerd op een aantal psychologische stromingen en methodieken zoals EMDR-technieken, Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Positieve Psychologie, ACT, neuropsychologie, Mindfullness en systeemtherapie. Ik heb dit aanbod met grote zorgvuldigheid samengesteld. 

Het is mijn intentie om alle kennis en materialen te gebruiken ter bevordering van de mentale gezondheid van klanten. Ik streef ernaar de inhoud zorgvuldig te gebruiken en daarbij rekening te houden met eventuele intellectuele eigendommen van anderen. 

De inhoud van de website en cursussen (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, domeinnamen, video’s, audio’s) zijn eigendom van Elles Boudewijns en worden beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. Het is niet toegestaan om informatie te verveelvoudigen, zonder mijn toestemming. Het doorsturen van inlogcodes van een online-cursus is niet toegestaan. 

De website wordt door mij regelmatig onderhouden en geactualiseerd. Het kan echter incidenteel voorkomen dat de inhoud van de website niet helemaal actueel is. De informatie op de website kan altijd worden gewijzigd, zonder aankondiging. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website (zoals virussen of onvolledigheid van informatie).

Elles Boudewijns-Peeters
www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl
beide handelsondernemingen staan ingeschreven onder KvK-nummer:59560150

Opgesteld te Dongen, april 2021