Tarieven, vergoeding en betaling

Tarieven, vergoeding en betaling

Tarieven trajecten

Let op: als je aanspraak wil maken op vergoeding, dan heb je een verwijzing nodig VOOR aanmelding.

TrajectduurTarieven (BTW vrij)
Extra kort€ 295
Kort€ 500
Middel€ 850
Intensief€ 1380
Bekijk hier het volledige overzicht van tarieven.


Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW zolang het gaat om psychologische of pedagogische dienstverlening. Wens je coaching vermeld op je factuur, dan ben ik verplicht om 21% BTW te rekenen.


Vergoedingen

Sommige programma’s worden geheel of gedeeltelijk vergoed als je vooraf een verwijzing van je huisarts hebt. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vergoeding volwassenen vanuit de ziektekostenverzekering

Uitleg over de voorwaarden waaraan je moet voldoen

Niet iedereen die last heeft van psychische klachten heeft recht op vergoeding vanuit de zorgverzekering. In Nederland heb je pas recht op vergoeding voor psychische klachten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Te weten:

 • een verwijsbrief van je huisarts. Deze verwijsbrief moet je hebben voor je aanmelding/intake.
 • een DSM-5 classificatie (dit is het handboek met psychiatrische stoornissen).

Als je psychische klachten hebt en je wil voor vergoeding in aanmerking komen dan dien je eerst naar je huisarts toe te gaan. In overleg met je huisarts wordt je binnen de huisartspraktijk verwezen naar de praktijkondersteuner-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) met wie je één of enkele gesprekken hebt. Als blijkt dat je nog meer hulp nodig hebt, wordt je verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. In de Basis GGZ is de verwachting dat iemand na 5-12 gesprekken op eigen kracht weer verder kan. Als dat niet genoeg is, kun je doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er tijdens de intake een inschatting gemaakt worden van de ernst van de klachten, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Er dient een psychiatrische diagnose vastgesteld te worden, conform DSM-5. In Nederland heb je alleen recht op vergoeding als er een diagnose wordt vastgesteld. 

Enkele algemene opmerkingen:

 • Psychologische behandelingen die vallen onder de Basis GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van je ziektekostenverzekering. Alle hulp vanuit het basispakket, telt mee voor je eigen risico van €385. Als je in een bepaald kalenderjaar verder geen zorgkosten hebt, kan het zijn dat het goedkoper voor je is om een traject zelf te betalen. 
 • Aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën en werk gerelateerde problemen (zoals een burn-out) vallen niet onder de Basis GGZ en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Een voorwaarde om voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen dat er sprake is van (psychiatrische) diagnose/classificatie conform DSM-5. Bij veel mensen die psychische klachten hebben, kan geen diagnose vastgesteld worden (bijvoorbeeld als de klachten te licht zijn om een DSM-5 diagnose/classificatie vast te stellen). Bovendien willen veel mensen niet dat een dergelijke diagnose/classificatie vastgesteld wordt.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor vergoedingen. 

Basis GGZ

De overheid heeft besloten dat en in de Basis GGZ gewerkt wordt met trajecten. De maximum tijdsduur en de maximum hoogte van de trajecten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Elk zorgzwaartepakket bevat een aantal minuten dat maximaal besteed mag worden aan de behandeling. 

De volgende zorgzwaartepakketten en tarieven zijn vastgesteld door NzA voor 2020: Basis GGZ Kort, maximaal 294 minuten, tarief €503,47; Basis GGZ Middel, maximaal 495 minuten, € 853,38), Basis GGZ Intensief, maximaal 750 minuten, € 1385,65. Alle tijd die aan jou en je behandeling besteed, telt mee. Denk hierbij aan face-to-face gesprekken, beeldbellen, telefonisch contacten, email en berichten. Maar ook alle tijd van de online-behandelmodules. Bekijk hier de NzA-tarieven.

Over het algemeen krijgt men 1 traject per kalenderjaar vergoed vanuit de zorgverzekering. Soms kan een tweede traject aangevraagd worden. De voorwaarde is dat het om een ander traject (qua duur), een andere zorgvraag en een andere diagnose gaat. Voor een nieuw traject is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. 

De overheid heeft besloten dat een aantal veel voorkomende klachten niet vallen onder de Basis GGZ en daarom niet vergoed worden: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën en werk gerelateerde problemen (zoals een burn-out). Uiteraard kun je met deze klachten wel bij mij terecht voor hulp.

Als je in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar dan betaal je bij start van de behandeling de factuur aan mij. Na afloop van de hele behandeling (bij afsluiten van je dossier), ontvang je een overzichtsfactuur. Pas dan kun je de gemaakte kosten indienen bij je zorgverzekering. Deze regeling (pas indienen na afronding van de hulp) is zo bepaald door de overheid. 

Contractvrij

Ik heb geen rechtstreekse contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Voldoe je aan de voorwaarden voor vergoeding, dan krijg je een deel van de behandeling vergoed van de zorgverzekeraars (ook al heb ik geen contract met hen). De meeste zorgverzekeringen hebben verschillende soorten polissen: natura-polis of een restitutiepolis (deze kunnen een andere naam hebben).

Heb je een natura-polis dan zal de zorgverzekering een deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 75%. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je meestal 75% tot 100% vergoed. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling en om vast te stellen of de kosten wel/niet voor eigen rekening zijn. 

Om zeker te weten wat jij vergoedt krijgt, kun je het beste van tevoren je polisvoorwaarden bekijken of contact opnemen met je zorgverzekeraar. 

Let op: als je belt naar de helpdesk van de zorgverzekeraars geven de medewerkers soms aan dat je geen vergoeding krijgt, omdat mijn praktijk geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar, maar je hebt wel degelijk recht op vergoeding! Uiteraard kun je me altijd mailen/bellen voor extra uitleg.

(Ortho-)pedagogische begeleiding valt niet onder de psychologische zorg en je krijgt het niet vergoed. Let op: soms wordt (ortho)pedagogiek vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Vraag dit even na bij je zorgverzekeraar als je dit wil weten.

Vergoeding volwassenen vanuit de Pilot GGZ zorggroep Zorroo

Een groot aantal huisartsenpraktijken in Dongen, Oosterhout en omgeving zijn aangesloten bij de zorgcoöperatie Zorroo. Word je verwezen door één van deze huisartspraktijken dan kun je meedoen aan een pilot Basis GGZ. Dit betekent dat de kosten van je behandeling worden vergoed vanuit innovatiegelden. Zorgcoöperatie Zorroo heeft hierover specifieke afspraken gemaakt met de verschillende zorgverzekeraars. Word je binnen de Pilot GGZ van Zorroo verwezen, dan telt behandeling niet mee voor je eigen risico. Je krijgt geen facturen toegestuurd, maar ik declareer rechtstreeks bij Zorroo. Je krijgt maximaal 540 minuten behandeling en 390 minuten terugvalpreventie vergoed. Bij de verwijzing moet het vooraf duidelijk zijn dat het gaat om de Pilot GGZ van Zorroo.  

Verwijsbrief

De verwijsbrief van de huisarts heb je nodig, VOORDAT je je aanmeld. Op de brief moet vermeld staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie en dat je wordt verwezen naar de Basis GGZ.

Wordt je verwezen voor de Pilot GGZ van Zoroo, dan moet je verwijzing digitaal ingestuurd worden via het Keten Informatie Systeem (KIS).

Gaat het om een kind en jeugd verwijzing vanuit een huisartspraktijk die is aangesloten bij Zorroo dan moet er een digitale verwijzing ingestuurd worden door de huisarts (via het KIS voor traject: KJP-Tilburg-Jeugd Intake).

Vergoeding door je werkgever

Enkele tips:

 • Sommige bedrijven bieden werknemers een scholingsbudget wat ingezet kan worden. Informeer op je werk naar de mogelijkheden/budget voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, persoonlijke groei, loopbaanorientatie, enz. Veel werkgevers zijn bereid om te investeren in jouw gezondheid, bijvoorbeeld ter preventie van uitval door ziekte. Soms wordt de mogelijkheid gegeven om een preventiebudget in te zetten. In het kader van herstel na ziekte is vaak een budget beschikbaar.
 • Werknemers in de zorg die een SKJ-registratie hebben, hebben een budget beschikbaar om hun registratie te behalen of om te voldoen aan de voorwaarden voor een herregistratie. Mijn trajecten kunnen in dit kader ingezet worden als coaching/scholing/supervisie/werkbegeleiding.

Mogelijkheden voor belastingaftrek

Kosten die je maakt voor scholing kun je (onder bepaalde voorwaarden) aftrekken van je belastingaangifte. Dit geldt soms ook voor ziektekosten die je maakt, maar niet vergoed worden. Ook die kun je (onder bepaalde voorwaarden) als kostenpost opvoeren bij je belastingaangifte. Informeer hiernaar op de website van de belastingdienst.

Liever geen vergoeding?

Veel mensen die ik help, kiezen ervoor om zelf psychologische hulp te betalen. Veelgenoemde redenen die klanten hierbij aangeven:

 • Ik wil niet dat mijn psychische klacht bij mijn huisartspraktijk in het medisch dossier komt.
 • Ik wil zelf mijn psycholoog en het programma kunnen keizen.
 • Ik ben verder gezond en heb weinig zorgkosten. Als ik naar een psycholoog ga, ben ik mijn eigen risico kwijt en ik krijg mogelijk niet alles vergoed, dus het is net zo makkelijk om zelf te betalen.
 • Ik wil geen verwijsbrief halen bij de huisarts. Zo ernstig zijn mijn klachten niet.
 • Ik wil niet dat er DSM-5 classificatie/diagnose vastgesteld word (De DSM-5= handboek met psychiatrische classificaties).
 • Ik denk ook niet dat er sprake is van een dergelijke (zware) diagnose, daarvoor zijn mijn klachten te licht.
 • Ik heb last van een probleem dat toch niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering (de overheid heeft bepaald dat aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën, werkgerelateerde problemen, niet onder de Basis GGZ vallen en niet voor vergoeding in aanmerking komen).

Vergoeding voor kinderen en jongeren

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen valt onder de gemeenten. Ik heb geen contracten met gemeenten. Wel heb ik een contract afgesloten met zorgcoöperatie Zorroo. Zorroo heeft een contract afgesloten met de volgende gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Hoge Zwaluwe, Kaatsheuvel, Lage Zwaluwe, Loon op Zand, Made, Oisterwijk, Terheijden, Tilburg, Waalwijk, Wagenberg, Waspik (regio Hart van Brabant). Kinderen die niet onder deze gemeenten vallen, krijgen de behandeling bij mij niet vergoed. 

Wordt je verwezen vanuit Zoroo dan heb je een digitale verwijzing van de huisarts nodig. Deze digatale verwijzing wordt verstuurd via het Keten Informatie Systeem (KIS). Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de klachten, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten.  Op basis van deze inschatting wordt afgesproken of je in aanmerking komt voor één van de behandeltrajecten. In mijn praktijk bied ik alleen kortdurende psychologische hulp aan kinderen.

De gemeente heeft vastgesteld welke trajecten vergoed worden in de Basis GGZ. Elk zorgzwaartepakket bevat een maximum aantal minuten dat besteed mag worden aan de behandeling. Alle tijd die ik aan de behandeling besteed, telt mee. In overleg spreken we af hoe we de tijd zullen invullen. Denk hierbij aan individuele behandelcontacten of telefonische afspraken en emailcontacten. De gemeenten hebben aangegeven dat er maar één behandeltraject per kalenderjaar ingezet mag worden. De betalingen en vergoedingen lopen rechtstreeks via Zorroo en de gemeenten. Je ontvangt geen factuur.  Ik moet aan Zorroo en de gemeente algemene cliëntgegevens (en van een van de ouders) doorgeven. En de start- en einddatum. Ik hoef geen inhoudelijke informatie aan hen te verstrekken. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

 


Betaalwijze

Ik werk met complete programma’s/trajecten. Dit is conform de NzA richtlijnen. Aan het begin van de behandeling krijg je een factuur  toegestuurd per mail. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden op bankrekening NL90 KNAB 0259 7391 62. De behandeling start pas nadat de betaling ontvangen is. Wil je graag in twee termijnen betalen, laat me dit dan weten.

Als je de behandeling wil declareren bij je zorgverzekeraar, kan dit pas ACHTERAF (dit is zo door de overheid bepaald). Na afronding van de hele behandeling, ontvangt je een overzichtsfactuur. Met deze overzichtsfactuur kun je de gemaakte kosten indienen bij je zorgverzekering, je krijgt dan een deel vergoed.

Voor mensen uit Dongen en omgeving met een digitale verwijzing van de huisarts van zorggroep Zorroo gelden andere vergoedingsafspraken.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2 De cliënt gaat akkoord met het tarief. Het tarief staat vermeld op de website, in de praktijk en in de praktijkinformatie. Cliënten krijgen een link om deze te bekijken op de website. In alle gevallen is de cliënt eindverantwoordelijk voor de betaling en om vast te stellen of programma’s al dan niet voor eigen rekening zijn.

Artikel 3 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het gesprek geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor het gesprek wordt €30 in rekening gebracht (€60 bij een dubbele afspraak).

Artikel 4 Voor de start van de behandeling krijgt u een (voorschot)factuur toegezonden per mail. De kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Pas als de betaling ontvangen is, wordt de eerste face-to-face afspraak gepland.

Artikel 5 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6 Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering gestuurd.

Artikel 7 Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35.

Artikel 9 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.