Privacyverklaring

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het belangrijk dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn. Formeel gezien, moet je hier van op de hoogte zijn voordat we starten met een traject. Op deze pagina lees je privacyverklaring, zodat je weet hoe ik met je persoonlijke gegevens om ga.

PRIVACYVERKLARING

www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met me opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Persoonlijk en als professional vind ik, Elles Boudewijns-Peeters, privacy erg belangrijk, dus ik ga met uiterste zorgvuldigheid om met jouw gegevens. Ik wil op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, vandaar deze privacyverklaring.

Ik, Elles Boudewijns ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring met betrekking tot het aanbod op mijn websites www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl. Ik houd me aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
1. Voor het plannen van afspraken om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
2. Voor de aankoop van een online traject en het aanmaken van een account
3. Voor het afhandelen van een betaling.
4. Voor het aanmaken van een persoonlijk dossier als je een individueel traject bij me volgt.
5. Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
6. Om digitale goederen en diensten bij je af te leveren, zoals een online cursus, workshop, programma, webinar.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

1. Afspraken plannen: voor- en achternaam, e-mailadres, evt. telefoonnummer
2. Aankoop online training: voor- en achternaam, e-mailadres, evt. telefoonnummer
3. Facturering en offertes: Voor- en achternaam, e-mailadres, NAW-gegevens, evt. bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW-nummer
4. Persoonlijk Dossier: Voor- en achternaam, e-mailadres, NAW-gegevens,
5. Nieuwsbrief: voor- en achternaam, e-mailadres
6. Digitale diensten afleveren: voor- en achternaam, e-mailadres, evt. telefoonnummer

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn. Bij het opbouwen van een dossier, vraag ik je uitdrukkelijke toestemming. Je persoons- en dossiergegevens worden conform wetgeving bewaard. Bij uitschrijven voor de nieuwsbrief worden je gegevens binnen 2 weken verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je klant bent, stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst, maar ik bewaar wel de factuur en klantgegevens, in verband met wettelijke verplichtingen van de belastingdienst (7 jaar). Je dossiergegevens bewaar ik conform wetgeving 15 jaar.

Ik vraag expliciet toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij. Je hebt altijd het recht om die toestemming in te trekken.

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken, zonder toestemming van ouders. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn website jonger dan 16 jaar is. Het is aan ouders om de online activiteiten van hun kinderen te volgen, om te voorkomen dat er gegevens van hen verzameld worden.

Indien je meent dat er onbedoeld en zonder toestemming gegevens verzameld zijn, neem dan contact met me op via info@ellesboudewijns.nl. Ik zal de gegevens dan verwijderen.

Delen van je gegevens
De gegevens die je aan mij geeft, worden door mij enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor de financiële administratie (Moneybird); Betalingen en incasso’s (Moneybird, Mollie, Pling); een afsprakenprogramma (onlineafspraken.nl); mailprogramma (Outlook); website (WordPress); mailingprogramma (Mailblue); E-health (Minddistrict); beeldbellen (Teams); webhosting (mijndomein).

Met deze partijen (verwerkers) heb ik afspraken gemaakt (middels een verwerkingsovereenkomst) om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Ik zal de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: alle personen die namens mij, jouw gegevens inzien/gebruiken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al bovenstaande systemen. Ik zorg voor pseudonimiseren en encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Ik evalueer regelmatig al deze maatregelen.

Mocht er toch een datalek zijn (bijvoorbeeld na inbraak door een hacker), dan houd ik me aan de meldplicht en zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies
De website www.EllesBoudewijns.nl maakt gebruikt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik technische cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en je voorkeursinstellingen bewaard worden. Deze cookies zorgen ook dat de website goed werkt. Daarnaast wordt met cookies je surfgedrag bijgehouden. Bij je eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over de cookies en word je om toestemming gevraagd.

Afmelden voor cookies kan door in je internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van je browser kun je eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Wijzigingen
De inhoud van deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast als daar aanleiding toe is. Via de nieuwsbrief zal ik je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen, als je je daarvoor hebt aangemeld.
Ik adviseer om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven. Als je na wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten, dan stem je in met de wijzigingen.

Heb je verdere vragen? Mail me gerust: info@ellesboudewijns.nl

Elles Boudewijns-Peeters
www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl,
beide handelsondernemingen staan ingeschreven onder KvK-nummer: 59560150

Opgesteld te Dongen, april 2021