Tarieven, verwijzing en vergoeding (volwassenen Basis GGZ)

TARIEVEN 2023

GZ-Psycholoog vrijgevestigde praktijk (vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteit, NzA):

Meest voorkomende sessies in mijn praktijk:

Intake/diagnostiek, 75 minuten: € 211,34 (prestatiecode CO0692)

Behandeling, 90 minuten (EMDR-sessie): € 229,30 (prestatiecode CO0887)

Behandeling, 60 minuten: € 152,50 (prestatiecode CO0627)

Toelichting: Meestal bestaat een traject uit de volgende gesprekken: intake 75 minuten; 2 tot 5 EMDR-sessies 90 minuten; evaluatie-gesprek 60 minuten en eventuele follow-up gesprekken van 60 minuten.

Overige Tarieven:

Intake/diagnostiek, 60 minuten: € 173,40 (prestatiecode CO0562)

Intake/diagnostiek, 90 minuten: € 259,01 (prestatiecode CO0822)

Behandeling, 120 minuten (EMDR-sessie): € 337,14 (prestatiecode CO1017)

Schriftelijke informatieverstrekking: € 98,85 (prestatiecode OV 0018)

TARIEVEN 2024

GZ-Psycholoog vrijgevestigde praktijk (vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteit, NzA):

Meest voorkomende sessies in mijn praktijk:

Intake/diagnostiek, 75 minuten: € 223,48 (prestatiecode CO0692)

Behandeling, 90 minuten (EMDR-sessie): € 242,76 (prestatiecode CO0887)

Behandeling, 60 minuten: € 161,46 (prestatiecode CO0627)

Toelichting: Meestal bestaat een traject uit de volgende gesprekken: intake 75 minuten; 2 tot 5 EMDR-sessies 90 minuten; evaluatie-gesprek 60 minuten en eventuele follow-up gesprekken van 60 minuten.

Overige Tarieven:

Intake/diagnostiek, 60 minuten: € 183,44 (prestatiecode CO0562)

Intake/diagnostiek, 90 minuten: € 274,01 (prestatiecode CO0822)

Behandeling, 120 minuten (EMDR-sessie): € 346,41 (prestatiecode CO1017)

Schriftelijke informatieverstrekking: € 104,69 (prestatiecode OV 0018)

Hoe lang duurt een traject ongeveer en wat kost dat?

Mijn insteek is om niet meer gesprekken in te zetten dan nodig is. Ik houd ervan als je snel resultaat ziet en dan op eigen kracht weer verder kan. Tijdens de intake kan ik inschatten hoeveel EMDR-sessies er nodig zijn. Meestal varieert dit van 2 tot 5 EMDR-sessies van 90 minuten.

Veel mensen merken direct na de eerste EMDR sessie al effect en kunnen dan aangeven of deze aanpak helpend voor ze is. Het is dus niet zo dat je vele malen voor een sessie komt, zonder dat dit enig effect heeft. Je merkt het effect al veel eerder.

De intake duurt 75 minuten. Na de intake plannen we meestal 2 tot 5 EMDR sessies van 90 minuten. Daarna volgt een evaluatie van 60 minuten om te bespreken hoe het met je gaat en hoe we verder zullen gaan. Vervolggesprekken duren ook 60 minuten.

Meestal bestaat een traject uit de volgende gesprekken

 • intake 75 minuten (diagnostiek): € 211,34 (prestatiecode CO0692)
 • 2 tot 5 EMDR-sessie 90 minuten behandeling): € 229,30 (prestatiecode CO0887)
 • 1 evaluatie-gesprek: 60 minuten (behandeling): € 152,50 (prestatiecode CO0627)
 • eventuele follow up gesprekken: 60 minuten (behandeling): € 152,50 (prestatiecode CO0627)

Betaling factuur

Na elke sessie ontvang je een factuur met daarop de prestatie (consult), starttijd en duur. Je betaalt die factuur aan mij. De factuur kun je insturen naar je zorgverzekering. Je zorgverzekering zal de kosten deels/volledig vergoeden (lees hieronder hoeveel je vergoed krijgt). L

VERWIJZING
Woon je in de regio Dongen, Oosterhout en omgeving?

Een aantal huisartsenpraktijken in Dongen, Oosterhout en omgeving zijn aangesloten bij de zorgcoöperatie Zorroo. Word je verwezen door één van deze huisartspraktijken, check dan mijn aanbod voor Trajecten voor Zorggroep Zorroo. De trajecten vanuit Zorggroep Zorroo hebben andere wachttijden en andere regels rondom vergoeding.

Volwassenen uit overige regio’s in Nederland

Als je psychische klachten hebt en je gaat naar een GZ-Psycholoog, dan heb je vaak recht op vergoeding vanuit de basis-zorgverzekering als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • een verwijsbrief (op papier of digitaal) voor de Basis GGZ van je huisarts.
 • er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie (dit is het handboek met psychische en psychiatrische classificaties). 

Hoe kom je aan een verwijzing?

Je kunt met je huisarts overleggen of die een verwijzing voor je wil maken. Als je psychische klachten hebt en je wil voor vergoeding in aanmerking komen, dan dien je eerst naar je huisarts toe te gaan. Soms verwijst je huisarts je binnen de huisartspraktijk naar de POH-GGZ (PraktijkOndersteunerHuisarts-Geestelijke GezondheidsZorg). De POH-GGZ kijkt of hij/zij je voldoende kan helpen. Mocht dat niet zo zijn dan wordt je verwezen naar een psycholoog. In mijn praktijk bied ik alleen Basis GGZ en geen Specialistische GGZ.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er tijdens de intake een inschatting gemaakt worden van de ernst van de klachten, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Er dient een classificatie, volgens de DSM-5 vastgesteld te worden. In Nederland heb je alleen recht op vergoeding als er een diagnose wordt vastgesteld. 

Belangrijke opmerkingen over de verwijsbrief

 • De datum van de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de intake.
 • Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat je verwezen wordt voor de Basis GGZ.
 • Ook moet vermeld worden dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie/diagnose, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, PTSS, enz.
 • Je huisarts kan deze verwijsbrief beveiligd mailen naar elles@degeluksboom.nl
 • De huisarts kan de verwijsbrief ook op papier aan je meegeven.
 • Woon je binnen een straal van 30 km van Dongen, dan kan de aanmelding ook via Zorgdomein ingestuurd worden.
 • De gegevens: Praktijk De Geluksboom, 5101 BL Dongen, AGB-code praktijk: 94060626, AGB-code Drs. Elles Boudewijns: 94008426, GZ-Psycholoog, BIG:89909151625, Orthopedagoog, EMDR-Therapeut.

Uitleg zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 zijn de regels in de GGZ veranderd en is het zorgprestatiemodel ingevoerd, zie www.zorgprestatiemodel.nl. Het doel daarvan is dat de kosten voor geestelijke gezondheidszorg meer transparant worden, zodat het voor cliënten, de zorgverzekeraars en de overheid meer duidelijk is wat de daadwerkelijke kosten zijn. De tarieven zijn bepaald door de NzA (Nederlandse Zorgautoriteit) en hangen af van het soort gesprek (diagnostiek of behandeling), wie de prestatie heeft geleverd (bijvoorbeeld GZ-Psycholoog, Psychotherapeut of anders), waar (ambulant of in een kliniek) en de setting (vrijgevestigde praktijk of grotere instelling).

De Geluksboom is een vrijgevestigde praktijk (setting: ambulant -kwaliteitsstatuut, sectie II). De zorgverlener en regiebehandelaar is drs. Elles Boudewijns, GZ-Psycholoog.

Bij de intake moet ik een inschatting maken of er sprake is van een DSM-5 diagnose en de zorgvraagtypering moet bepaald worden. Dit laatste gebeurt door het invullen van een vragenlijst: de HoNOS+. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst kan ingeschat worden welke zorgvraagtype het best bij je klachten en problemen past. 

In mijn vrijgevestigde praktijk bied ik Basis GGZ en worden met name zorgvraagtype 1 tot en met 4 gedaan (dit wil zeggen een psychische aandoening met lichte, matige of ernstige problematiek).

Een GZ-Psycholoog is niet vrij om zelf tarieven te bepalen. De onderstaande tarieven zijn bepaald door de Nederlandse zorg Autoriteit (NzA). Ik werk volgens het NzA-principe “planning = realisatie”, dat wil zeggen dat ik vooraf aangeef hoe lang een afspraak duurt. Bij een gesprek van 60 minuten, ga ik er vanuit dat het gesprek 60 minuten zal duren (realisatie). Duurt een gesprek iets langer, dan breng ik geen extra kosten in rekening. Duurt een gesprek meer dan 15 minuten langer, dan zal ik dat met je bespreken en geldt het tarief behorend bij de duur van het gesprek. Duurt het gesprek korter (dan de geplande tijd), dan breng ik de duur van het gesprek in rekening (planning=realisatie).

Sinds enkele jaren heeft de NzA besloten dat een aantal veel voorkomende klachten niet vergoed worden: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën en werk gerelateerde problemen (zoals een burn-out). Uiteraard kun je met deze klachten wel bij mij terecht voor hulp, maar dan krijg je dit niet vergoed. 

et op: Je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan mij en om vast te stellen hoeveel je wel/niet vergoed krijgt.

VERGOEDING

Hoeveel krijg je vergoed?

In Nederland ben je vrij om je eigen psycholoog te kiezen en heb je recht op vergoeding als je voldoet aan de voorwaarden. Ik werk contractvrij en heb geen rechtstreekse contracten afgesloten met zorgverzekeraars, toch heb je recht op vergoeding. Voldoe je aan de voorwaarden voor vergoeding, dan krijg je een deel van de behandeling vergoed via je zorgverzekering (ook al heb ik geen contract met hen). Heb je een natura-polis dan zal de zorgverzekering een deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 75%. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je meestal 75% tot 100% vergoed. 

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en telt mee voor je eigen risico van minimaal € 385. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Dit is zo bepaald door de NzA. Elk kalenderjaar worden de tarieven door de NzA aangepast. Deze aanpassingen voer ik door in mijn tarieven.

Om zeker te weten wat jij vergoedt krijgt, kun je het beste van tevoren je polisvoorwaarden bekijken of contact opnemen met je zorgverzekeraar. 

Tip als je belt naar de helpdesk van de zorgverzekering: 

Soms geven de medewerkers aan dat je geen vergoeding krijgt, omdat mijn praktijk De Geluksboom geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. In Nederland heb je een vrije keuze voor je behandelend psycholoog. Je hebt dus wel degelijk recht op vergoeding. Sommige zorgverzekeraars willen liever dat je naar een praktijk gaat waar ze een contract mee hebben en zullen je dat ook adviseren om te doen. Momenteel zijn de wachttijden bij de gecontracteerde praktijken ontzettend lang (soms is er een clientenstop). Zoek dit dus even goed uit.