Uitleg over tarieven, verwijzing en vergoedingen volwassenen

Woon je in de regio Dongen, Oosterhout en omgeving?

Een groot aantal huisartsenpraktijken in Dongen, Oosterhout en omgeving zijn aangesloten bij de zorgcoöperatie Zorroo. Word je verwezen door één van deze huisartspraktijken, check dan mijn aanbod voor Trajecten voor Zorggroep Zorroo.

Volwassenen uit overige regio’s in Nederland

Als je psychische klachten hebt en je gaat naar een GZ-Psycholoog, dan heb je vaak recht op vergoeding vanuit de basis-zorgverzekering. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een verwijsbrief voor de Basis GGZ van je huisarts. De verwijsbrief moet je hebben voordat jij en ik een intakegesprek hebben (de datum van de verwijzing moet namelijk voor de intake datum zijn).
  • Op de verwijsbrief moet vermeld staan dat er een vermoeden is van een DSM-5 classificatie (dit is het handboek met psychische en psychiatrische classificaties). 

Hoe kom je aan een verwijzing?

Als je psychische klachten hebt en je wil voor vergoeding in aanmerking komen dan dien je eerst naar je huisarts toe te gaan. Soms verwijst je huisarts je binnen de huisartspraktijk naar de POH-GGZ (praktijkondersteuner-Geestelijke Gezondheidszorg). Je kunt ook aan de huisarts vragen om een papieren verwijsbrief voor mijn praktijk. In mijn praktijk bied ik alleen Basis GGZ.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er tijdens de intake een inschatting gemaakt worden van de ernst van de klachten, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Er dient een classificatie, volgens de DSM-5 vastgesteld te worden. In Nederland heb je alleen recht op vergoeding als er een diagnose wordt vastgesteld. 

Uitleg zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 zijn de regels in de GGZ veranderd en is het zorgprestatiemodel ingevoerd, zie www.zorgprestatiemodel.nl. Het doel daarvan is dat de kosten voor geestelijke gezondheidszorg meer transparant worden, zodat het voor cliënten, de zorgverzekeraars en de overheid meer duidelijk is wat de daadwerkelijke kosten zijn. De tarieven zijn bepaald door de NzA (Nederlandse Zorgautoriteit) en hangen af van het soort gesprek (diagnostiek of behandeling), wie de prestatie heeft geleverd (bijvoorbeeld GZ-Psycholoog, Psychotherapeut of anders), waar (ambulant of in een kliniek) en de setting (vrijgevestigde praktijk of grotere instelling).

De Geluksboom is een vrijgevestigde praktijk (setting: ambulant -kwaliteitsstatuut, sectie II). De zorgverlener en regiebehandelaar is drs. Elles Boudewijns, GZ-Psycholoog.

Bij de intake moet ik een inschatting maken of er sprake is van een DSM-5 diagnose en de zorgvraagtypering moet bepaald worden. Dit laatste gebeurt door het invullen van een vragenlijst: de HoNOS+. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst kan ingeschat worden welke zorgvraagtype het best bij je klachten en problemen past. 

In mijn vrijgevestigde praktijk bied ik Basis GGZ en worden met name zorgvraagtype 1 tot en met 4 gedaan (dit wil zeggen een psychische aandoening met lichte, matige of ernstige problematiek).

Hoeveel gesprekken krijg je vergoed?

In het zorgprestatiemodel is niet bepaald hoeveel sessies er onder een bepaald zorvraagtype valt. Het maximum aantal gesprekken/prestaties wordt bepaalt door te kijken naar de setting (Basis GGZ) en het zorgvraagtype.

Een GZ-Psycholoog is niet vrij om zelf tarieven te bepalen. De bovenstaande tarieven zijn bepaald door de Nederlandse zorg Autoriteit (NzA). Ik werk volgens het NzA-principe “planning = realisatie”, dat wil zeggen dat ik vooraf aangeef hoe lang een afspraak duurt. Bij een gesprek van 60 minuten, ga ik er vanuit dat het gesprek 60 minuten zal duren (realisatie). Duurt een gesprek iets langer, dan breng ik geen extra kosten in rekening. Duurt een gesprek meer dan 15 minuten langer, dan zal ik dat met je bespreken en geldt het tarief behorend bij de duur van het gesprek. Duurt het gesprek korter (dan de geplande tijd), dan breng ik de duur van het gesprek in rekening (planning=realisatie)

Sinds enkele jaren heeft de NzA besloten dat een aantal veel voorkomende klachten niet vergoed worden: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën en werk gerelateerde problemen (zoals een burn-out). Uiteraard kun je met deze klachten wel bij mij terecht voor hulp, maar dan krijg je dit niet vergoed. 

Tarieven GZ-Psycholoog vrijgevestigde praktijk (bepaald door NzA):

Intake/diagnostiek, 60 minuten:                   € 163,37 (prestatiecode CO0562)    

Intake/diagnostiek, 90 minuten: € 244,07 (prestatiecode CO0822)   

Behandeling, 60 minuten:                                 € 143,71 (prestatiecode CO0627)

Behandeling, 90 minuten (EMDR-sessie):   € 216,11 (prestatiecode CO0887)

Behandeling, 120 minuten (EMDR-sessie):   € 317,73 (prestatiecode CO1017)

Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (bv. huisarts): € 91,78 (prestatiecode OV0018)

Belangrijke opmerking voor de veranderingen in 2022:

  • Ik doe mijn best om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de veranderingen en die steeds door te voeren, maar ik kan niet garanderen dat alle informatie die ik geef, helemaal volledig en correct is. Voor alle psychologen en zorgverzekeraars is het zorgprestatiemodel nieuw.
  • Ik werk contractvrij. Dit wil zeggen dat de factuur van onze afspraken naar jou gestuurd wordt. Je betaalt de factuur aan mij. De factuur kun je insturen naar je zorgverzekering. Je zal dan een deel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. 
  • Ik zal mij inspannen om de factuur op te stellen, conform de eisen van je zorgverzekering. Op dit moment stelt iedere zorgverzekering andere administratieve eisen waar de factuur aan moet voldoen. Daardoor is niet duidelijk hoelang het duurt voordat je zorgverzekering jouw factuur vergoed en wanneer jij je terugbetaling ontvangt.
  • Mijn advies is om ook zelf te bekijken hoeveel je vergoed krijgt.

Betaling factuur

Na elke sessie ontvang je een factuur met daarop de prestatie (consult), starttijd en duur. Je betaalt die factuur aan mij. De factuur kun je insturen naar je zorgverzekering. Je zorgverzekering zal een deel van de kosten vergoeden (lees hieronder hoeveel je vergoed krijgt). Let op: Je blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan mij en om vast te stellen hoeveel je wel/niet vergoed krijgt.

Hoeveel krijg je vergoed?

In Nederland ben je vrij om je eigen psycholoog te kiezen en heb je recht op vergoeding als je voldoet aan de voorwaarden. Ik heb geen rechtstreekse contracten afgesloten met zorgverzekeraars, toch heb je recht op vergoeding. Voldoe je aan de voorwaarden voor vergoeding, dan krijg je een deel van de behandeling vergoed via je zorgverzekering (ook al heb ik geen contract met hen). Heb je een natura-polis dan zal de zorgverzekering een deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 75%. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je meestal 75% tot 100% vergoed. 

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en telt mee voor je eigen risico van minimaal € 385. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Dit is zo bepaald door de NzA.

Om zeker te weten wat jij vergoedt krijgt, kun je het beste van tevoren je polisvoorwaarden bekijken of contact opnemen met je zorgverzekeraar. 

Tip als je belt naar de helpdesk van de zorgverzekering: 

Soms geven de medewerkers aan dat je geen vergoeding krijgt, omdat mijn praktijk De Geluksboom geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Je hebt wel degelijk recht op vergoeding, maar sommige zorgverzekeraars willen liever dat je naar een praktijk gaat waar ze wel een contract mee hebben. Vraag het dus goed na.