Wat is een opvoedkundige, een pedagoog, orthopedagoog en orthopedagoog-generalist?

Veel vaders en moeders worstelen met opvoedvragen. Begrijpelijk, want kinderen opvoeden is ook niet altijd zo makkelijk. Soms is het prettig om een deskundige om hulp te vragen bij een opvoedkundige. Ouders zoeken dan hulp bij een pedagoog of orthopedagoog (dit is een opvoedkundige). Dan is er ook nog de Orthopedagoog Generalist. Wat is het verschil tussen al die beroepen?

Pedagoog

De titel pedagoog is een onbeschermde titel. Dat wil zeggen dat iedereen zich pedagoog mag noemen als hij/zij dat wil. Als iemand zich pedagoog noemt, weet je niet welke vooropleiding deze persoon gedaan heeft. Er zijn kort zelfstudie-cursussen-pedagogiek en een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in verschillende pedagogische richtingen. 

Sinds een aantal jaar moeten medewerkers in de jeugdzorg een SKJ-registratie halen. Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals. Met een SKJ-registratie kun je checken wat de ervaring, kennis en vaardigheden van een hulpverlener zijn om in complexe situaties hulp te kunnen bieden. SKJ houdt de vakbekwaamheid de kwaliteit in de gaten. Een SKJ-registratie is niet nodig als iemand een BIG-registratie heeft (zie verderop uitleg over BIG). Check dus de werkervaring, scholing en registraties van degene bij wie je hulp zoekt als je daar meer over wil weten.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog richt zich op specifieke opvoed- en ontwikkelvragen van kinderen en jongeren. Het is een specialisatie in de pedagogiek (opvoedkunde) die zich bezighoudt met opvoeding die afwijkend is van de normale opvoedingsvragen. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding orthopedagogiek gedaan en kan zich laten registreren tot NVO basis orthopedagoog (de NVO is de beroepsvereniging voor orthopedagogen).

Een orthopedagoog heeft veel kennis over de normale opvoedingsvragen van ouders en kinderen en kan hierover advies geven. Maar juist als de opvoeding niet vanzelf gaat en ouders hierover specifieke vragen hebben, dan kan een orthopedagoog advies geven. Dit kan via ouderbegeleiding, workshops of andere manieren.

Orthopedagoog-Generalist

Na de universiteit kan een orthopedagoog een 2-jarige vervolg opleiding doen tot NVO orthopedagoog-generalist. Na deze opleiding kan een registratie in het BIG-register aangevraagd worden tot orthopedagoog generalist. Dit is een wettelijk, beschermde titel en is opgenomen in het BIG-register. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Ik ben orthopedagoog, maar ik heb niet gekozen voor de opleiding en registratie tot orthopedagoog-generalist maar voor de opleiding tot GZ-psycholoog (lees hierover in mijn andere blog over de GZ-psycholoog).

Wanneer zoek je hulp bij opvoedingsvragen?

Kinderen opvoeden kan behoorlijk lastig zijn. Ouders hebben vaak vragen of dilemma’s waar ze geen oplossing voor weten. Vaak vraag je dan in je omgeving om hulp. Ik ga er vanuit dat de meeste ouders, naar eer en geweten, hun best doen om hun kind zo goed mogelijk groot te brengen. Helaas krijg je bij de geboorte geen handboek mee, waarin staat wat voor jouw kind het beste is. Soms weet je het als ouders gewoon even niet meer en kun je ook niet zo veel met de adviezen die je vanuit je omgeving krijgt. Dan kan het fijn zijn om contact op te kunnen nemen met een pedagoog of orthopedagoog die met je mee kan denken en jou advies kan geven. Mocht je graag mijn hulp in willen schakelen, voel je vrij om contact op te nemen. Je kunt ook altijd met je huisarts overleggen als je vragen hebt over je kind. 

Groetjes,

Elles Boudewijns